SOBRE NATURAfit

T'ajudem en el camí cap a una vida saludable

Raó de ser

Ajudem a les persones en el seu camí cap a una vida saludable, plena i feliç.

Ho fem a través del poder transformador dels factors naturals salut i de l'empoderament personal per convertir-nos en protagonistes de la nostra salut i de la nostra vida.

Creiem en un model de salut on la prevenció i la conquesta d'hàbits de vida saludables siguin els principals motors cap una societat més sana, més feliç i més humana.

Principis bàsics

  1. La salut és l'estat normal dels éssers vius. Consisteix en un estat d’equilibri o homeostasis en el que el nostre organisme funciona de manera adequada.
  2. Quan es trenca aquest equilibri és quan apareixen la majoria dels problemes de salut o malalties. Ho notem amb l’aparició de diferents tipus de símptomes molestos, a vegades dolorosos. Són senyals que utilitza el nostre cos per avisar-nos de que existeix algun desequilibri intern.
  3. La majoria d’aquests desequilibris es poden prevenir, millorar i fins i tot revertir amb un estil de vida adequat. Segons l’històric informe Lalonde, el 62% de la nostra salut depèn directament dels nostres hàbits i estil de vida, ambdós factors modificables (i que, per tant, estan a les nostres mans), mentre que un 11% dependria del sistema sanitari i un 27% de la nostra herència genètica. Però la realitat és que ni tan sols la genètica ens condiciona del tot...
  4. No podem canviar els nostres gens, però sí la seva expressió. Segons recents estudis en epigenètica, els nostres hàbits activen o desactiven l’expressió dels nostres gens. És a dir, si una persona està predisposada genèticament a desenvolupar una determinada malaltia però porta un estil de vida adequat, aquests gens probablement mai s’activaran. És a dir, la genètica només predisposa, no predestina. Els gens serien la pistola, mentre que els nostres hàbits serien el gallet. Segons els estudis, fins el 91% de la nostra salut pot dependre de factors modificables del nostre estil de vida.
  5. Per tant, som els i les principals protagonistes de la nostra salut. Els nostres hàbits i actes diaris canvien la realitat i construeixen el nostre futur.

Valors

SALUT I NATURA

L'amor per la natura i la importància de l'autocura (de cuidar-se) per avançar cap a una societat més sana, més feliç i més humana

PASSIÓ

La nostra feina és la nostra passió. Aquesta és l'essència i raó de ser del projecte

AJUDAR

El que ens mou és ajudar a les persones i acompanyar-les en el seu procés de transformació

PROFESSIONALITAT

Desenvolupem el nostre treball de manera organitzada, seriosa, honrada, eficaç i buscant sempre l'excel·lència i la millora contínua

CONFIANÇA

El nostre tracte és proper i de confiança. Ens adaptem i busquem sempre les millors solucions

RESPONSABILITAT SOCIAL

Col·laborem amb iniciatives que tenen un impacte positiu a nivell social i ambiental en l'entorn

El nostre model de salut

Treballem en base a un model propi, integrat per 7 factors naturals generadors de salut, a través del qual impulsem l'autoconeixement, la presa de consciència i l'acció per millorar la nostra condició física, salut i benestar, ajudant així a desenvolupar tot el nostre potencial personal.

Visió integrativa

Entenem la salut des d'un punt de vista integral, considerant els àmbits físic, mental, emocional, social i espiritual.

Visió holística

Entenem l'organisme com un tot en el que sistemes, aparells, òrgans, teixits i cèl·lules treballen interconnectats entre sí.

Visió científica

Ens basem en literatura científica i en l'evidència més actualitzada en ciències de la salut.

>